Ziyaretçi Rehberi

Ziyaretçi Politikası

 • Ziyaret saatleri her gün 10.00-22.00 arasındadır,
 • Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saatleri 14:00-14:05 saatleri arasındadır, ziyaret süresi 3 dakika ile sınırlıdır,
 • Ziyarete gelirken çiçek ve yiyecek getirmeyiniz,
 • Hasta yataklarına oturmayınız,
 • Yüksek sesle konuşup diğer hastaları rahatsız etmeyiniz,
 • Hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmayınız (kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır).
 • Hastanın sağlığı açısından odada aynı anda en fazla 3 kişi bulunmalı bu konuda hassas olunuz,
 • Hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutunuz ( hastane malına zarar veren ziyaretçi / refakatçi, zararı karşılamakla sorumludur).

Refakatçi Politikası

 • Tüm hastalarımızın yanında sadece bir kişi refakatçi kalmalıdır,
 • Hastane kurallarına uyunuz (ihlali halinde ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir),
 • Hekim ve hemşire direktifleri dışında hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayınız,
 • Hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutunuz (hastane malına zarar veren refakatçi / ziyaretçi, zararı karşılamakla sorumludur),
 • Hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmayınız,
 • Televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanınız; doktor vizit saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatınız,
 • Hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayınız veya yatağını değiştirmeyiniz,
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşirelerini haberdar ediniz,
 • Hastalar ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman, hemşireye haber veriniz.

Hasta Bilgilendirme Rehberi

Doktor ve Hemşireler: Doktorlarımız tedavi süreciniz tamamlanana kadar sizinle ilgileniyor olacaktır. Günde iki kez hekim viziti uygulanmaktadır. Doktorunuzun uygun görmesi durumunda ve tedavinin gerekleri kapsamında bir ya da birden fazla doktor sizinle ilgilenebilir. Hemşirelerimiz sizinle daima ilgilenerek sağlığınızdaki önemli gelişme ve belirtileri not eder, kişisel hijyeninizi sağlar, ağrınızı kontrol eder ve sağlığınızı nasıl koruyacağınız konusunda sizi bilgilendirir.

Hemşire Çağrı Sistemi: İhtiyacınız olduğunda hemşirelerimizin size ulaşmasını sağlayacak iki ayrı alanda çağrı sistemimiz mevcuttur. Yatağınızın baş tarafında mevcut el kumandasındaki kırmızı düğmeye ya da tuvalet ve banyoda mevcut kırmızı düğmeye basmak; hemşirelerimizin çağrınızı duyması için yeterlidir.

Bakımınızdan Sorumlu Ekip: Hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde sizden sorumlu tıbbi ve idari ekibi tanıyabilmeniz için tüm hastane çalışanlarımız, üzerilerinde isim, resim, bölüm ve görevi yazılı kimlik kartları taşıyacaklardır.

Hastanemize ilk gelişinizde hasta kabul elemanımız tarafından karşılanarak tüm kimlik bilgileriniz kontrol edilmektedir. Danışmanımız eşliğinde tedavi odanıza yönlendirildikten sonra katta hemşireniz, size adınızın yazdığı, uygun renkte bileklik vermektedir. Bu bilekliği sağlığınız ve güvenliğiniz için taburcu olana kadar çıkarmamanız gerekmektedir.

Tıbbi Kayıtlar: Tüm kayıtlarınız bilgisayar ortamında saklanmaktadır. Kayıtların güvenliği ve gizliliği bizim için önemli olup sizin dışınızda kimse ile paylaşılmamaktadır.

Ameliyattaki Hastanın Yakınlarını Bilgilendirme: Hasta yakınları ameliyattaki hastaları ile ilgili bilgiyi ameliyathane bekleme salonunda mevcut ekrandan takip edebilirler. Ameliyat sonrası hastanızla ilgili detaylı bilgiyi doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

Kişisel Eşyalar: Çanta, cüzdan ve değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız; kaybolmaları durumunda hastanemiz sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm kişisel eşyalarınız için odanızda bulunan dolapları kullanabilirsiniz.

Oda Temizliği: Hasta ve refakatçilerimizin yatak çarşafları her gün düzenli olarak değiştirilmekte; oda, banyo ve tuvalet temizliği günde iki kez ve gerektiğinde daha sık servis yardımcı personeli tarafından yapılmaktadır.

Yemek servisi: Hastanız için dışarıdan yemek getirilmesi uygun değildir. Hasta diyetleri doktorunuz ve diyetisyenimiz tarafından belirlenmektedir. Yemek servisi hasta odalarına servis hostesimiz tarafından yapılmaktadır.

Yatan hasta ve refakatçileri için yemek servis saatleri:

 • Sabah: 07.30-08.15
 • Öğle: 11.30-12.15
 • Akşam:17.15-18.00

Kafeterya Hizmeti: Misafirlerimizin konforlu bir ortamda yiyecek ve içecek hizmeti almasını sağlayan hastane kafeteryamız, giriş katta yer almaktadır. Kafeterya ve oda servisi her gün 07:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kafeterya Dâhili Tel: 1027

Otopark Hizmeti: 24 saat ücretsiz otopark hizmeti verilmektedir. Ziyaretçi ve refakatçilerin araçlarını hastane önüne park etmemelerini önemle rica ederiz.

Mescit Hizmeti: Dini vecibelerinizi yerine getirebilmeniz için hastanemizde -1. katta mescit bulunmaktadır.

Güvenlik: Hastanemizde güvenlik hizmetleri 24 saat çalışmakta olup, gece ihtiyaç duyulduğunda gece idari amiri ile de irtibata geçebilirsiniz.

Şikâyet ve Önerileriniz: Hastanemizle, idari ya da tıbbi ekibimizden biri ile ilgili şikâyet, öneri ve teşekkürünüz olması durumunda hasta ilişkileri sorumlusuna 1514 dahili telefon numarasından ulaşarak, telefonla ya da yüz yüze görüşebilir, düşüncelerinizi yazılı olarak dile getirip hasta ilişkileri birimimize bırakabilir veya katlarda bulunan memnuniyet anketlerini doldurabilirsiniz. Daha iyi hizmet sunumunda bizim için önemli olan görüşlerinizi her zaman hasta ilişkileri sorumlusuna iletebilirsiniz.

Hasta Hakları

Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye, seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan, tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye
 • Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,
 • Mahremiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,
 • Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
 • Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye
 • Saygı Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 • Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye
 • Müracaat ve şikâyet hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru ve şikâyet hakkını kullanmaya,
 • Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya

Hakkı Vardır.

Hasta ve Hasta Yakınının Sorumlulukları

 • Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi, tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğundan, bu bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak hasta ve yakınlarının sorumluluğundadır.
 • Hasta ve yakınlarını tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiklerinde, bu durumu hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm soruları sormalıdır.
 • Hasta ve yakınları, tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.
 • Hasta ve yakınları, hastanın tıbbi durumu hakkında bilgilendirildikten ve açıklamaları doğru anlayıp anlamadıklarından hastanın bakımından sorumlu kişilerle birlikte tekrar değerlendirdikten sonra, alınacak kararlara aktif olarak katılmalı, yapılan tedaviye onay verip vermediğini bildirmelidir.
 • Hastanın sağlığıyla ilgisi olan ve gereksinim duyulan konularda, ilgili birimlere nasıl ulaşılacağı ve buralardan nasıl yararlanacağı hakkındaki soru ve görüşlerini kurumun ilgili birimlerine iletmelidir.
 • Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirilmelidir.
 • Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular hasta ve yakınlarına aittir.
 • Hasta ve yakınları, diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalıdır.