Hemşirelik Hizmetlerimiz

Hemşirelik bakımında sürekli mesleki gelişimi destekleyen bir liderlik anlayışı benimsenmiştir. Hemşirelik mesleğinin gelecekle kucaklaşması için mesleğin profesyonel değerlerine, uygulamalarına, araştırmalarına, eğitimine, bilgi birikimine, bilimselleşme sürecine ve araştırma kültürünün yerleşmesine destek verilmektedir.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, kalite ilkesine dayanan bir yaklaşım biçimi ile hasta-hemşire oranının belirlenmesinde nitelik ve niceliği esas alarak hasta sayısı ile orantılı hemşire planlaması yapar

Temel hemşirelik kavramları doğrultusunda, hasta haklarının, hastaların değişen sağlık ihtiyaçları ile hasta ve hasta yakınlarının, beklentilerinin karşılanmasında kalite standartlarına uygun hizmet veren profesyonellerdir. Bütünsel bir bakım yaklaşımıyla hastayı fiziksel, psikolojik ve sosyal açılardan bir bütün olarak değerlendirerek hasta bakımlarını güncel ,kanıta dayalı bilgi temelinde verirler.

Tedavi ve bakım ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerimiz için kaliteli hizmetin sunulması, sorumluluklarının bilincinde olmak, insan yaşamının değerinin farkında olmak, etik kurallara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı birer birey olmak en temel davranış biçimidir.

Hemşirelerimiz, pozitif çalışma ortamı ile maksimum verimliliği, hasta memnuniyeti ve güvenliğini hedefleyen yaklaşımları benimsemiş ve hemşirelik hizmetleri kalitesinin geliştirilmesi için yapılan eğitimlere katılıp , bunlarla ilgili güncel bilgileri kullanan ve bunları sunulan hemşirelik hizmetine yansıtan çalışma ekibimizdir.

Hemşirelik Hizmet Alanlarımız:

Ameliyat Hemşireliği  Acil Hemşireliği  Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
Erişkin Yoğun Bakım Hemşireliği  Bebek Yoğun Bakım Hemşireliği  Kadın Doğum Hemşireliği