Opr.Dr. Faruk Yerlioğlu

   
Uzmanlık Alanı Üroloji
Eğitim 1989-1994: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanlık Eğitimi
1980-1986: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
İş Deneyimi 2007-…: Özel Rumeli Hospital
1997-…: ÜRORAD, Üroradyoloji Merkezi
1994-2007: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim Yrd.
Üyelikler Türk Üroloji Derneği
Türk Androloji Derneği
Türk Endoüroloji Derneği
Avrupa Üroloji Derneği
Tıbbi İlgi Alanları Endoskopik Taş Cerrahisi; Perkütan ve Hexble Üreterorenoskopi Uygulamaları
Tümör Cerrahisi; Böbrek, Prostat, Mesane, Testis
Penis Cerrahisi; Penil Protez, rekonstrüktif cerrahi
Pediatrik Üroloji; VUR cerrahisi, Hipospadias