Doç.Dr. Lütfiye Ersoy

   
Uzmanlık Alanı Dermatoloji
Eğitim İstanbul Tıp Fakültesi, Doçentlik Eğitimi
1971-1974: Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi
1963-1969: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1960-1963: Bakırköy Lisesi
İş Deneyimi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şefi
Kuledibi Hastanesi, Cildiye Klinik Şefi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cildiye Klinik Şef Muavini
Şişli Hastanesi, Klinik Başasistanı
Üyelikler Türk Tabipler Birliği
Tıbbi İlgi Alanları Vitiligoda İmmunperoksidaz Yöntemi ile IgG ve C3 Birikimi Araştırması
Varislere Bağlı Telenjiektazilerde Sklerozan Terapi
Alopesi Areata ve Total'de İntralesyoner Metil Prednisolon Asetat Uygulaması
Bacak Ülserlerinde Punch Greft Uygulaması
Aknede İntralezyoner Terapi
Kronik Ürtikerde H1-H2 Reseptör Antagonistleri
Verrüköz Lezyonların Tedavisinde İntralesyoner Bleomisin Tedavisi
Çocuk Psoriasisinde Streptokokkal Üst Solunum Yolu İnfeksiyonlarının Rolü
Kronik Ürtikerli Hastalarda Total IgE Düzeyleri
Total IgE Yüksek Hastalarda Eosinofili ve Parazit Araştırması
Atopinin Teşhisinde Yeni Bir Test Olan Padiotop'un Değerlendirilmesi
Topikal Spiranolacton Terapisinin Acne Vulgarisli Bir Grup Hastada Etkinliği
Verruka Plantaris'de Krioterapi
Kronik İdiopatik Ürtikerin Kalsiyum Kanal Blokerlerinden Nifedipin ile Tedavisi
Cilt Hastalıklarında Akupunktur
İki Vaka Nedeni İle Urticaria Pigmentoza
Syringoma Olgusu
Lenfangioma Sirkumskriptum , Bir Vaka Takdimi