Yönetimden

Opr. Dr. Faruk YERLİOĞLU

Yönetim Kurulu

Neden Rumeli,

Rumeli kelimesi tesadüfen seçilmiş bir kelime değildir. Rumeli köklü bir geçmişi, yükselişi başarıyı, mücadeleyi, milli duyguların yücelmesini, dostun ve düşmanın iyi tanınmasını ve yeniden var oluşu ifade eder.

Neden Rumeli? Türkiye sağlık sektörünü yeniden yapılandırırken en önemli halkalardan birini oluşturan özel hastaneler arasındaki yerimizi almak için. Halkımıza layık olduğu en üst düzeydeki sağlık hizmetini dünya standartlarının da üzerinde, gelişmiş teknolojik alt yapısı, mesleğinde kendini ispatlamış hekim ve sağlık personeli ve tecrübeli yönetim kadrosu ile hizmet sunmak için Rumeli.

Neden Rumeli? Sağlık hizmeti sunumunda dostluğun, kardeşliğin, sevginin, saygının, tıbbi etik değerlerin korunmasının adresi olduğu ve olacağı için Rumeli.

1980'lerde başlayıp giderek artan sağlık sektörüne ve sağlık çalışanlarına karşı izlenen yanlış politikalarla bugün saldırı ve şiddet noktasına erişen olumsuz tablo ile mücadele etmek için Rumeli. Yüksek sermayeli ticari amaçlı kurulmuş hastane zincirleri arasında onurlu duruşu için Rumeli.

Biz Rumeliler olarak sağlık hizmeti sunumunda hastayı hiçbir zaman bir müşteri olarak görmedik görmeyeceğiz. İstanbul Küçükçekmece Sefaköy’de dostlarınız arkadaşlarınız olduğunu bilmenizi isteriz.

Başarımızda emeği geçen yönetim kurulumuza ve başta hekimlerimiz olmak üzere yönetim ve idari kadromuza, tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Sevgi ve saygılarımla
Op. Dr. R. Faruk YERLİOĞLU

Tahsin Çağrı DÜNDAR

Yönetim Kurulu

Bilgi çağının getirisi olan kökten değişiklikler toplumsal yaşamı da çok yakından ilgilendiren ve etkileyen öğeler sunmaktadır. Hastane olgusu, nerede başlayıp nerede bittiğini hatırlatan hayat felsefesi içinde sağlık tesislerinin önemini bize bir kez daha hatırlatmaktadır.

Çıkış noktası olarak sağlığa hizmet olan yatırım felsefemizle pratik uygulamaları arka plan olarak kullandık. İlkelerimiz eylem aşamasında insan faktörünü ele alarak, çalışma alanımıza ışık tuttu. Odaklandığımız ana faktörler müşteri-hasta düşüncesinin ayrışması, tıbbi hizmetler, enformasyon, bakım, konfor gibi insan için en uygun koşulların sunulması olarak belirlendi.

Müşteri konumunda ki kişiye verilecek sağlık üretiminde üstün bir başarı sağlamak en önemli kalite standardımızdır. Bize sağlığını emanet eden insanımıza en kaliteli teşhis ve tedaviyi sunmak ve geliştirmek tüm çalışanlarımız için vazgeçilmez bir görevdir.

Hastalarımızın bedensel, ruhsal, toplumsal gereksinimleri bizim çalışmalarımızı yönlendirmektedir. İnsani değerlere, kalite standartlarına uymak ve ekonomik koşulları göz önüne alarak hizmet etmek Rumeli Hastanesi’nin temel ilkelerindendir. Kurumumuzda ileriye dönük geliştirici meslek eğitimleri profesyonelce sağlanmaktadır.

Hekimlerimiz diğer sağlık kuruluşları ve hastanelerle iş ve güç birliğinde bulunarak çalışmakta, özel hastane kaygısına kapılmadan hizmet etmektedir. Verimli ve uzun vadeli başarının garantisini kamusal alanda da hedeflemekteyiz.
  • Erken teşhis
  • Doğru tedavi
  • Eksiksiz bakım ana ilkelerimizdir.
Tüm sağlık kuruluşları gibi insanlığın hizmetinde olmak bir ibadettir ancak,

"Farkı ekibimiz yaratır"
Tahsin Çağrı DÜNDAR

Opr. Dr. Nilgün KUŞTARCI HUNCA

Başhekim Yardımcısı

2005 senesinde, henüz inşaat halindeyken dahil olduğum Rumeli Hastanesi'nin küçük bir poliklinikten, bugünün tam teşekküllü, A sınıfı bir hastaneye dönüşme sürecini bizzat yaşadım.

Bu sürece katkıda bulunanlardan biri olarak gelinen noktaya baktığımda gurur duyuyorum. Rumeli Hastanesi, gelişerek, büyüyerek, yenilenerek sağlık sektöründeki yerini daha üst sıralara taşımaya devam edecek.